cong-viec-telesale6

cong-viec-telesale3

Lắng nghe và ghi chép lại thông tin trong quá trình gọi điện với khách hàng

cong-viec-telesale5
cong-viec-telesale7