cong-viec-telesale5

cong-viec-telesale3

Giao tiếp là kỹ năng cần có ở một nhân viên telesale

cong-viec-telesale4
cong-viec-telesale6