Bạn đã biết 3 điều mà cán bộ, công chức không thể bỏ qua trong năm 2019?

bạn-da-biết-3-diều-ma-can-bộ,-cong-chức-khong-thể-bỏ-qua-trong-nam-2019?

Năm 2019 là năm có nhiều thay đổi. Chính sách tiền lương, tinh giản biên chế, kê khai tài sản… là những điều mà mọi cán bộ, công chức cần biết.

Tăng lương từ ngày 01/07/2019

Đây là tin vui đối với cán bộ, công chức trong năm 2019. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước. Trong đó, Quốc hội thống nhất tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 lên 1,49 triệu đồng/tháng. Thay cho mức 1,39 triệu đồng/tháng như trước.

Hiện nay, mức lương của cán bộ, công chức vẫn được tính theo công thức: Hệ số lương nhân (x) với mức lương cơ sở. Điều chỉnh mức lương cơ sở thêm 100.000 đồng/tháng sẽ dẫn tới sự thay đổi. Cụ thể mức lương của hàng trăm nghìn cán bộ, công chức sẽ tăng tương ứng.

Theo Bảng lương của cán bộ, công chức năm 2019, mức tăng trung bình khoảng 200.000 đồng/tháng đối với mỗi đối tượng cán bộ, công chức.

Ngoài cán bộ, công chức, các đối tượng khác cũng sẽ được tăng trợ cấp do lương cơ sở. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng; sĩ quan công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng…

Tổng biên chế năm 2019 giảm khoảng 2%

Tổng biên chế năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1016/QĐ-TTg. Theo đó, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 258.163 người. So với năm 2018 sẽ giảm khoảng 5.500 người.

Như vậy, chính sách tinh giản biên chế sẽ tiếp tục được thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong năm tới. Cũng theo Nghị định 113/2018/NĐ-CP, sẽ có thêm đối tượng có nguy cơ bị tinh giản biên chế trong năm 2019.

Đáng chú ý, một số ngành cũng cho biết trong năm tới sẽ đẩy mạnh kế hoạch tinh giản biên chế. Mục tiêu đến năm 2021, giảm 10% biên chế theo chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đó là các ngành như ngành giáo dục; ngành kiểm sát…

Toàn bộ cán bộ, công chức phải kê khai tài sản

Từ ngày 01/07/2019, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, sẽ có một số điều chỉnh về việc kê khai tài sản đối với cán bộ và công chức.

Cụ thể, từ thời điểm này, tất cả cán bộ, công chức đều phải thực hiện việc kê khai tài sản và thu nhập. Thay vì chỉ một số nhóm đối tượng cán bộ, công chức như quy định trước đây.

Tài sản và thu nhập phải kê khai bao gồm: Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; Tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tài sản, tài khoản ở nước ngoài; Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

Khi tài sản, thu nhập có biến động từ 300 triệu đồng/năm trở lên, cán bộ, công chức phải kê khai bổ sung… Mọi trường hợp kê khai không trung thực sẽ phải chịu kỷ luật. Các hình thức kỷ luật gồm: Cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm…

Theo LuatVietNam