Công sở là môi trường để làm việc. Năng lực chính là yếu tốt tiên quyết

businessman-using-computer-listening-music-creative-desk-office-drink-coffee-80429977