Thiết kế không tên (8)

Ảnh đại diện CV? Tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản

Screen Shot 2019-04-19 at 4.47.23 PM
cv