6 nguyên tắc cơ bản khi viết resume – topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/12/800px-Résumé_2012-09-12_11-09-03.png