10 điều bạn không nên viết vào CV – topcv

http://blog.topcv.vn/wp-content/uploads/2014/11/top-10-to-write-resume.jpg
mau-cv-onepage_impressive_2-5